Chuyển nội dung website sang domain khác


(Tung) #1

Hi Hocvps. Cảm ơn vì đã giúp đỡ mình rất nhiều,
Mình có 1 vấn đề nhỏ là hiện tại mình đang có 1 website wordpress trên domain abc.com. Mình có edit các nội dung trong các file php nên không nhớ được hết. Giờ mình muốn chuyển toàn bộ content sang 1 domain khác như xyz.com thì làm như thế nào nhỉ?
Rất mong được giúp đỡ


(Việt Phương) #2

Nếu bạn clone site thì sao? Dùng duplicator xong lúc extract ra sửa domain sang domain mới


(dao_tran) #3

domain thì chỉ cần trỏ IP thôi mà??


(Duong Dang) #4

Đơn giản vầy:
Trường hợp đổi tên miền và khác hosting/vps
1, Download source code Wordpress đó về local kèm database
2, Upload source code đó lên Hosting mới đông thời import database vào
3, Vào trình quản lý Database (Phpmyadmin, …vvv) thay đổi đường dẫn site_url và home trong table wp_options (trường hợp này prefix của database là “wp_”.
4, Chỉnh lại cấu hình trong file wp-config.php để nó trỏ về đúng database.
5, Trỏ DNS domain mới về hosting/vps mới và thử truy cập vào xem.