Apache không đọc được file .php


(Ngo Nguyen Cong) #1

Mình có cài LAMP cho vps Centos theo hướng dẫn này: https://hocvps.com/huong-dan-cai-dat-lamp-linux-apache-mysql-php-tren-centos-6-4/.
Cài đặt apache, php, mysql đều không bị lỗi gì nhưng test chạy phpInfo() thử thì chạy ra nội dung của file php đó.
Mọi người cho mình hỏi làm sao để xử lý được lỗi này?


(Việt Phương) #2

Đường dẫn truy cập file đó là gì, mình check cho
Và file thuộc quyền của httpd chưa?
Bên cạnh đó, service php và httpd vẫn chạy và bthg chứ


(Ngo Nguyen Cong) #3

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé!
Đường dẫn file là vậy nhé bạn: http://27.124.121.218/info.php
Mình kiểm tra php -v và check status httpd mình check vẫn chạy bình thường nhé bạn, bạn vào link này trang ip: http://27.124.121.218 là thấy. Chỗ service php-fpm mình cũng có cài thêm nhưng mình không biết có cần thiết hay không?
Mong bạn hỗ trợ thêm.


(duy) #4

bạn chắc chưa cài php, thử gõ php -v xem


(Ngo Nguyen Cong) #5

Mình xử lý được rồi nhé. Cài lại php là được.