Lỗi không vào được trang quản lý admin hocvps script


(Lương thị yên) #1

Em có setup vps có tên miền là elearning.vnua.edu.vn băng hocvps script

sau khi cài đặt xong thì có vào được admin khoảng 2-3 lần, nhưng từ đó k vào được nữa. ban đầu cổng admin là 6666 mình đổi lại lại công 2019 thì k được.

Rất mong được hỗ trợ ạ. Em cảm ơn nhiều ạ


(Việt Phương) #2

Có thể việc đổi nhiều quá của bạn gây loạn hệ thống rồi
Bạn kiểm tra Nginx Conf đang là cổng bn
Kiểm tra iptables
Kiểm tra Fail2Ban


(Lương thị yên) #3

Trong file conf cuar nginx mình không thấy chỗ nào nó ghi công quản lý của admin, chỉ thấy listen 80.
iptables thì mình đã thấy cho mở port rồi
Fail2Ban thì k sao cả, thử ở nhiều ip khác nhau của cũng k được ạ


(Lương thị yên) #4

với do vào không được nên sau đó mình mới đổi cổng chứ k phải đổi từ trước ạ


(Việt Phương) #5

Bạn đọc đến cuối Nginx Conf sẽ thấy HocVPS admin port nhé
Và nó có trùng với trong iptables không
Còn mình check thì 6666 hay 2019 đều đang đóng port nên bạn cung cấp cả Nginx Conf ra nhé
cùng kết quả của iptables -L -n


(Lương thị yên) #6


file nginx.conf

file elearning.vnua.edu.vn.conf


(Việt Phương) #7

Như hình bạn thiếu hẳn rule của HocVPS Admin. Bạn stop fail2ban xem truy cập được không
service fail2ban stop


(Lương thị yên) #8

Dạ mình vừa thử stop fail2ban nhưng vẫn không được ạ


(Việt Phương) #9
  1. Start lại Fail2Ban
  2. Cung cấp mình nội dung /etc/fail2ban/jail.local

(Lương thị yên) #10


dạ đây ạ


(Việt Phương) #11

Bạn start Fail2Ban và cho mình trạng thái của nó
systemctl start fail2bna
systemctl status fail2ban -l
netstat -tulpn
ss -tulpn


(Lương thị yên) #12

status fail2ban


netstat -tulpn
image
ss -tulpn


(Việt Phương) #13

Như hình Nginx duy nhất cổng 80 chạy, cổng 2019 không chạy
Mà các thông số check đều bình thường
Bạn gửi VPS qua support@hocvps.com mình xem cho, chứ giờ chưa thấy cụ thể thêm vấn đề ở đâu


(Lương thị yên) #14

dạ mình có gửi qua mail này nhưng nó báo email k tồn tại ạ


(Việt Phương) #15

Mail support@hocvps.com là chuyên dùng của HocVPS, tồn tại mà
Inbox mình email bạn để mình gửi sang. Và chú ý chỉ nhận thông tin từ đúng email support@hocvps.com nhé


(Lương thị yên) #16

mail mình luongyen1508@gmail.com


(Việt Phương) #17

Bạn check email nhé


(Việt Phương) #18

Done. Case closed
Note: Vấn đề port đóng, ví dụ hocvps admin port.

  • Kiểm tra bên trong VPS: iptables, Fail2Ban, Nginx Conf của domain chính phần hocvps admin
  • Kiểm tra bên ngoài VPS: một số nhà cung cấp sẽ có tường lửa riêng bên ngoài VPS. Hoặc nếu bạn tự build VPS thì kiểm tra tường lửa của network