Hỏi cách sao lưu vps dữ liệu lớn


(coilee) #1

Chào anh em, mình đang sử dụng vps để chạy nhưng dữ liệu lớn quá > 300Gb và sắp full ổ đĩa, nên giờ muốn chuyển nhà cung cấp có SSD cao nhưng giá rẻ, mong anh em chỉ giáo cách sao lưu nhanh nhất có thể, kiểu như snaphot của vultr ấy ạ.


(Việt Phương) #2

Thường dữ liệu lớn mình dùng Rsync kết nối trực tiếp qua SSH
https://hocvps.com/rsync/


(duy) #3

dùng lệnh scp để copy thư mục giữa 2 server