Có cách nào auto start script khi bị dừng không ạ?


(Ông Can) #1

em dùng centos6
em có 1 file script runing… 24/24

./autorun

vì 1 vài lý do lỗi e chưa khắc phục được nên file này bị stop giữa chừng. có cách nào cho file này khi bị stop thì tự động mở lại không ạ?


(Việt Phương) #2

Giống như 1 bash script check MySQL vậy
Check trạng thái -> Thấy stop --> Chạy lệnh start
Và cho bash script đó chạy trên crontab mỗi 1 phút


(Ông Can) #3

hướng dẫn cụ thể đc ko anh. em mơi tập tành


(Việt Phương) #4

Bạn nghiên cứu về bash script và lệnh linux nhé


(Ông Can) #5

ok tks a để e xem thử