Thường xuyên bị lỗi: ERR_CONNECTION_CLOSED. VPS Vultr


(Tuấn) #1

Các bác giúp với, vps vultr của mình cài centos 7, cài cypepanel để quản lý. Nhưng sao cứ thường xuyên bị lỗi:
ERR_CONNECTION_CLOSED. trong khi soạn post, rất khó chịu. Mình tìm hiểu thì là lỗi SSL.
Mình cũng issue ssl nhiều lần rồi nhưng vẫn vậy!.
Các bác chỉ cách fix với, chứ soạn post xong hết mà bấm xuất bản là nó bị, lại tốn công tạo post!. Tức lắm


(Việt Phương) #2

Bạn kiểm tra log service xem vì sao chứ lỗi ý khá chung chung


(Tuấn) #3

Mình check rồi, không có lỗi gì đáng chú ý cả bác @@


(Nghi.Sync) #4

Mình thấy phổ biến là do Chrome (nếu bạn đang dùng để post), bạn thử clear cache của Chrome xem sao.


(Tuấn) #5

Ah mình dùng ssl của cloudflate rồi, để theo dõi vài ngày coi sao, mình nghĩ là do ssl của vultr ho lao rồi


(Việt Phương) #6

Vultr có SSL đâu nhỉ? Ý bạn là bạn dùng SSL tự cấp hay Let’s?