When for hocvps


(Cao) #1

Boss hocvps cho anh em hỏi bao giờ thì Boss nâng cấp php7.3 cho hocvps vậy. Mong boss nhanh chóng nâng cấp php7.3 cho anh em nhé chứ 7.3 nó chạy nhanh hơn báo đốm và khoẻ hơn trâu bò việt.

Have a nice day!