Install Microsoft ODBC Driver on centos 7?


(Ông Can) #1

như tiêu đề ai giúp em với… em dùng vps vultr centos 7 php 7

sau 1 hồi loay hoay thêm đc sqlsrv vào modules thì giờ lại ko biết cách cài Microsoft ODBC Driver 17