Thêm domain mới nhưng khi truy cập lại vào domain chính


(Truong Lam) #1

Mọi người cho em hỏi là em đã trỏ domain B về vps, đã thêm domain B nhưng khi truy cập vào domain B thì nó lại truy cập đến domain A (domain chính của hocvps). Ai giúp em với ạ.


(Việt Phương) #2
nginx -t
systemctl status nginx -l

của bạn ra kết quả gì


(Cao) #3

Domain chính bạn cài SSL rồi mà domain mới chưa cài SSl thì khi chạy https sẽ về domain chính.


(Nghi.Sync) #4

Có thể bạn chưa redirect www to non-www hoặc ngược lại nên khi truy cập không đúng sẽ bị nhảy về domain chính.


(Truong Lam) #5

Cảm ơn mọi người. Em đã giải quyết được vấn đề rồi ạ. Vì chưa cài ssl cho domain mới. :’>


(Việt Phương) #6

Nếu vậy lỗi ý chỉ bị khi bạn truy cập domain mới qua https thôi chứ nhỉ
Mà thường ai đi gõ cả giao thức


(Truong Lam) #7

Không rõ nữa anh ạ :(((