DigitalOcean băng thông?


#1

E bị 2 lần rồi, lần trước thì không có mail báo gì cả và trừ $30 tiền băng thông, e phải xóa đợi sang tháng mới dùng lại.
Lần này thì có mail “We’ve detected an outgoing Denial of Service attack” trong khi VPS e không dùng gì cả chỉ để reup file, không hề có cron nào, xem graphs thì thấy 1 2 giờ sáng network tăng đột ngột, trừ $20, cm nó bực thật