Tìm file thêm cấu hình mysql: ft_min_word_len = 3


(Thành) #1

hiện tại mình muốn sửa cấu hình word-length-fulltext-search trong mysql mà không biết là sửa file nào,
mở file /etc/my.cnf thì không đọc được, mở ra toàn chữ NUL
mà trong thư mục /etc/my.cnf.d/ thì có 4 file:
client.cnf , mysql-clients.cnf , server.cnf , tokudb.cnf
không biết sửa file nào cho đúng.
Các bác giúp em với ạ. cám ơn!


(dao tran) #3

server của bạn là gì nhỉ


(Thành) #4

mình dùng vultr cài hocvps , centos 7, nginx


(dao tran) #5

mình ssh vào xen thử được không, profile mình có thông tin mail và skype


(Việt Phương) #6

HocVPS thì cấu hình chính của MySQL trong /etc/my.cnf nhé.
Nên bạn mở lại file ý


(Thành) #7

ok cam on ban