Lỗi không vào được admin


(nguyentrongtuan) #1

Không vào được quản trị admin hocvps script trên trình duyệt
Mình có liên lạc với admin mà không được. Ai biết có thể fix lỗi giúp mình được không ạ.


(Việt Phương) #2

1.IP và port HocVPs admin của bạn là gì?
2. Và truy cập gặp thông báo gì?
3, Bạn đã kiểm tra Fail2Ban chưa?


(nguyentrongtuan) #3

Bạn cho mình mail hay SDT đi. Mình liên hệ bạn giúp minh. Chi phí như nào mình gửi


(Việt Phương) #4

Bạn liên hệ qua support@hocvps.com nhé