Resin Webserver


(MinkyT) #1

Em có nghe tên một web server tên là Caucho Resin. không biết nhà mình ai từng dùng qua hay biết gì về nó không vậy


#2

Webserver nền JAV và đắt lòi mắt :v:


(duy) #3

Resin cung cấp một máy chủ Web nhanh, đáng tin cậy và cũng có thể được sử dụng như một bộ cân bằng tải. Resin phục vụ các trang tĩnh nhanh hơn Apache. Đối với hầu hết các trang web, Resin là lý tưởng vì hiệu suất, bảo mật và độ tin cậy của nó.

http://www.caucho.com/resin-3.1/doc/resin-web-server.xtp