Xoá file log hocvps script


(Minh Hưng) #1

con vps của e cài hocvps script . chạy một thời gian thấy các file trong logs rất nặng. các pro cho mình hỏi có thể xoá nó được không. và có cách nào cho nó không ghi logs như vậy nữa không ?(duy) #2

bạn vào trong file config của vhost cho domain đó của nginx, tắt chức năng ghi log đi, pm skype nếu cần hỗ trợ :grinning:


(Việt Phương) #3

Bạn chạy logrotate -vf /etc/logrotate.conf xong xem khả quan không
Còn tắt log thì bạn vào cấu hình của từng service để tắt
Ví dụ access và error là Nginx, mysql là của mysql, các log php-fpm là của php-fpm
Cấu hình Nginx thì trong /etc/nginx/conf.d/
Cấu hình Mysql trong /etc/my.cnf
Cấu hình PHP-FPM trong /etc/php-fpm.d/www.conf


(Việt Phương) #4

À làm trắng nội dung file thì ghi đè> tên_file là được
Ví dụ > access.log


(Minh Hưng) #5

mà file log của e ở trong thư mục /home/domain.com/logs thì có tắt log dc ko a
.


(Minh Hưng) #6

tắt nó đi thì có phải thêm dấu # đằng trước như này ko a :D: image


(Việt Phương) #7

Đúng rồi bạn. Còn cái access_log off và error_log off thì lại xóa # đi


(Minh Hưng) #8

Vâng. tks a .