Cập nhật database bị lỗi


(Viet) #1

Chào các bác, tình hình là sáng nay e cập nhật bản Wordpress lên 5.0 sau đó nó bắt cập nhật database. Em ấn cập nhật thành công rồi, sau đó vào trang thì nó hiện như này ạ. Bác náo giúp e với ạ


(Việt Phương) #2

Lỗi về source code rồi. Có thể các plugin không tương thích ngay lập tức.
Bạn có backup thì backup về lần trước đó
Hoặc không mò log để tìm từng vấn đề sửa thôi