Chọn cấu hình VPS


#1

Cũng mới tập tành xài VPS chưa nhiều kinh nghiệm, hiện tại e chỉ có thể chi trả $20 một tháng cho anh Vultr đủ xài nửa năm, cho e hỏi nên chọn phương án nào cho hiệu quả nhất.
1 VPS $20 2 core 4gb ram cài fullstack LAMP
Hay 4 VPS gói $5, 1 nginx làm loadbalancer + serve static files, 2 apache, 1 maria sever


(duy) #2

bạn cài 1 con vps mạnh chạy cyberpanel hay openlitespeed thay cho apache sẽ dễ quản hơn. nếu pro thì chia ra từng vps nhỏ như kia để tối ưu hóa IO


#3

Apache có vẻ không được đánh giá cao lắm nhỉ :smiley:
Nginx thì e thấy xử lý PHP chậm hơn apache fastcgi, xài cả cloudflare nữa thì coi như phế :v:
Đang test thử gói $2.5 1 core 512 MB chạy tool ab chịu được 40 concurrency


#4

Giật mình quá nhiều query select khi dùng framework, trang chủ e viết chỉ khoảng 20 query mà kiểm tra debug thấy gần 50
Cache query với export ra file dạng json rồi check bằng php thì kiểu nào nhẹ hơn nhỉ :smiley: