/dev/vda1/ ngốn disk giúp em với


(Ông Can) #1

vps em sài của vltr 25GB disk mà báo gần full

/dev/vda1/ 97% ko hiểu nó chạy gì :frowning:

ai giúp em với em cảm ơn


(Ông Can) #2

huhu có ai không giúp em với


(dao tran) #3

bạn cho thông tin ssh mình vào xem thử
mail: daotran@tranvandao.xyz
skype: http://bit.ly/2QiwEA3


(duy) #4

pm skype voduy13 mình check dùm nếu còn cần :grinning:


(Việt Phương) #5

Nhìn qua VPS này chạy database lớn à :smiley: