VPS bị chèn code ads lạ


(Cao) #1
<? script type="text/javascript"> document.writeln(" "); document.writeln("img{border:0px;} "); document.writeln("#haoetv{position:fixed!important;position:absolute;right:0;bottom:0;top:expression "); document.writeln("(offsetParent.scrollTop+offsetParent.clientHeight-150);cursor:pointer;} "); document.writeln("#close{position:fixed!important;position:absolute;right:0;bottom:0;top:expression"); document.writeln("(offsetParent.scrollTop+offsetParent.clientHeight-149);cursor:pointer;} "); document.writeln(" "); document.writeln(""); document.writeln("
"); document.writeln("X CLOSE"); document.writeln("
"); document.writeln("
"); document.writeln(""); document.writeln("
"); Mình bị chèn đoạn này trên đầu code. mình tìm trên themes ko thấy. đã deactivate hết các plugins mà nó vẫn hiện khi mở trình duyệt không có cookie của admin vps. Ai từng bị help mình cái aj. Trên VPS mình có chạy mấy web mà có mỗi web này bị hiển thị ads chèn này. Mình sử dụng hocvps. Xem từng file themes không phát hiện gì.

(dao tran) #2

web này của bạn là gì nhỉ