Hỏi về add thêm SSL cho subdomain


(Dao Viet Long) #1

Mình đã mua 1 chứng chỉ SSL cho domain, vậy mình có thể mua 1 chứng chỉ khác riêng cho subdomain không?
Như vậy mình có 2 chứng chỉ khác nhau cùng chạy trên 1 website thì có vấn đề gì không?


(duy) #2

Mình đã mua 1 chứng chỉ SSL cho domain, vậy mình có thể mua 1 chứng chỉ khác riêng cho subdomain không?
=> dc

Như vậy mình có 2 chứng chỉ khác nhau cùng chạy trên 1 website thì có vấn đề gì không?
=> ko dc, 1 web nhận có 1 chứng chỉ thui
Mỗii domain hay subdomain là 1 web riêng lẽ cả nên chứng chỉ của chúng thường cũng riêng lẽ


(Dao Viet Long) #3

Cụ thể hơn.

SSL 1 mua cho domain là xyz.com
SSL 2 mua và cài cho subdomain cdn.zyz.com. (Subdomain này dùng để làm cdn cho xyz.com) các file ảnh, css của xyz.com sẽ bắt đầu bằng https://cdn.xyz

Như vậy web của mình khi truy cập có vấn đề gì về SSL không?

Cảm ơn bạn.


(dao tran) #4

một ssl có thể được dùng cho 1 domain và các subdomain đang có mà.
ví dụ :
lúc tạo private key bạn khai báo là :
xyz.com, cdn.xyz.com
như vậy khi dùng private key đó để mua ssl, thì ssl đó dùng được cho cả xyz.comcdn.xyz.com luôn.


(Dao Viet Long) #5

Cảm ơn các bạn, mình đã xử lý được rồi.
Vì lần đầu mình chỉ mua SSL cho domain chính nên khi làm CDN cần mua thêm cho subdomain cdn.


(Việt Phương) #6

được nhưng cấu hình hơi vất. Nên mình khuyện bạn mua SSL Multi-SAN cho tiện