Làm sao để tắt vps window firewall


(Minh Nguyễn) #1

do em mới sài nên chưa biết lỡ bật window firewall lên giờ làm sao tắt nó dc khi mà ko kết nối dc bây giờ


(duy) #2

vào console của nó mà tắt thui bạn


(Việt Phương) #3

Bạn đang không truy cập được qua Remote Desktop đúng không? Bạn vào qua web console của nhà cung cấp để tắt nhé.