Truy cập các phân vùng lunix bằng ftp


(Phong) #1

Vps của em có 2 phân vùng
sudo fdisk -l
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 1026047 1024000 500M 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 1026048 3907024895 3905998848 1.8T 7 HPFS/NTFS/exFATS
Sd2 chứ hệ điều hành windows
em truy cập ftp nhưng không thấy phân vùng sd2 nằm ở đâu. Có cách nào lấy các file từ phân vùng 2 không ak ? Em xin cảm ơn


(Phong) #2

k ai giup voi a


(duy) #3

phải map vào thư mục thì mới thấy nó hiện lên