Lỗi 403 forbidden Nginx


(hoangnhung) #21

e gửi r đó a


(hoangnhung) #22

sao hộp thư toàn bị chặn thôi a ạ


(dao_tran) #23

bạn dùng mail gì, bạn gửi cho qua đâu gmail hay outlook


(hoangnhung) #24

a cho e thông tin fb a đi gửi cho nhanh


(dao_tran) #25

có skype à


(Việt Phương) #26

Thấy okie rồi à bạn?