Không vào được PHP Myadmin


(lam van chuong) #1

Bác nào giúp em với ạ, em không vào đc PHP my admin. Em đã liên hệ với bên cung cấp VPS, họ báo là Port PHP Admin của em hiện tại đang bị khóa. Em nhờ họ mở mà họ cũng không mở được. Họ bảo chỉ còn cách liên hệ với Hocvps xem ạ.


(Việt Phương) #2
  1. HocVPS Port của bạn là gì
  2. Cung cấp Nginx Conf của domain chính cài hocVPS