Cho mình hỏi sao dạo này web mình load chậm quá có phải là do VPS không?


(Huynh Minh Chi) #1


Sever Sing


(duy) #2

bạn đo xem web bạn chậm phần nào khi tải, xem phần nào trong vps bị quá tải


(Bui Anh Quan) #3

Tốc độ này vẫn nhanh mà bạn. Mà bạn thử kiểm tra lại các plugin và giao diện xem coi nó có nặng không?