Cho em hỏi là hocvps có thể thêm php 7.2 được không ạ


(Phạm Viết Nghĩa) #1

Hiện tại do nhu cầu là không biết là hocvps có cho thêm chọn lựa nâng php 7.2 lên được không ạ!


(Việt Phương) #2

Hiện tại HocVPS chưa hỗ trợ PHP 7.2 nhé bạn. Việc hỗ trợ sẽ xảy ra vào thời gian tới


(Phạm Viết Nghĩa) #3

Dạ rất mong họcvps sẽ sớm hỗ trợ ạ