Không redirect được từ non-www về www


(Bao Bui) #1

Chào mọi người,
Em vừa tập sử dụng VPS chạy Centos của Vultr cài đặt VestaCP. Em không hiểu sao mà dù đã set rule trong htaccess nhưng nó vẫn không redirect (mặc dù hồi trước dùng host thì vẫn redirect bình thường).

Khi truy cập
abc.com => www.abc.com (Đúng)
abc.com/about => abc.com/about (sai)

Em có thử set như thế này trong nginx.conf vẫn không được

server {
listen 80;
server_name abc.com;

return 301 http://www.abc.com$request_uri;

}

Do VestaCP này chạy Apache dùng Nginx làm reserve-proxy nên em nghĩ có khi phải sửa file nginx.conf nữa, mong mọi người hướng dẫn ạ


(duy) #2

nếu có apache thì chỉnh trong apache là được rồi


(Bao Bui) #3

Trong file .htaccess em để ở thư mục gốc của web cũng có ghi:

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

Nhưng nó vẫn không chạy đúng :frowning: em cũng ko hiểu sao


(duy) #4

Thử thế này xem:

#########################
# redirect no-www to www
#########################
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?!www\.)(.+) [NC]
RewriteRule ^(.*) http://www.%1/$1 [R=301,NE,L]

Nếu chưa dc PM skype mình check