Ai có hướng dẫn giúp mình cài MongoDB


(Phạm Viết Nghĩa) #1

Bạn nào có thể giúp mình cài MongoDB trên hocvps scripts ko ạ!


(Việt Phương) #2

Nếu thế bạn tự cài thủ công từ LEMP stack còn hơn là cài trên HocVPS, tránh xung đột không đáng có


(Phạm Viết Nghĩa) #3

do mình chạy mongoDB chung với Laravel ạ!


(Việt Phương) #4

vậy bạn bài thủ công với NGinx, PHP vậy


(Phạm Viết Nghĩa) #5

vâng mình cài thủ công rồi ạ :smiley:


(Việt Phương) #6

uhm, hiện tại mình cũng không thấy các stack script khác có sử dụng mongodb để giới thiệu cho bạn