Port 8080 mở nhưng không tìm thấy khi netstat


(Thanh) #1

Mình là newbie webserver.
Sau khi cài đặt nginx xong rồi đến jenkins. lúc đầu chạy jenkins thành công trên port 8080 nhưng sau đó do nghịch ngu nên đổi thành 80 thì không vào được jenkins nữa.
Mình add port 8080 bằng firewall thì oke nhưng khi chạy lệnh: netstat -lntu thì không nhìn thấy port này đâu.
Giờ mình muốn chạy jenkins trên port 8080 lại thì làm thế nào.
Mong ae giúp đỡ.
Thanks!


(Việt Phương) #2

Thì bạn sửa lại trên jenkin thôi. Trước sửa 8080 thành 80 như thế nào thì giở sửa ngược lại như thế
còn netstat không thấy thì vì jenken đang không chạy nên không có gì hoạt động trên 8080


(Thanh) #3

giờ mình k vào được port 8080, giao diện jenkins mà sửa nữa í bác


(duy) #4

https://www.google.com.vn/search?rlz=1C1CHZL_viVN704VN704&ei=1qPjW4TdJofM8wW6iKHoBw&q=jenkins+change+port&oq=jenkins+change+port&gs_l=psy-ab.3...5594.7627.0.7780.12.10.0.0.0.0.276.991.0j2j3.5.0…0…1c.1.64.psy-ab…7.1.124…0j0i67k1.0.2bulOq8nKbs