Xem giúp em lỗi này ạ mysqli_real_connect(): (HY000/2002): Connection refused


(tranchihai79) #1

Xem giúp em mysqli_real_connect(): (HY000/2002): Connection refused


(Mai Bui) #2

Mysql chưa khởi động bạn nhé.


(Việt Phương) #3

Bạn kiểm tra trạng thái trong SSH nhé
service mysql status
systemctl status mysql -l