Chọn cấu hình VPS phù hợp cho nghiệp vụ?


(Quan Nguyen) #1

Xin chào mọi người,
Hiện tại mình có 1 nghiệp vụ như thế này tại một thời điểm có khoản 1000 users truy cập vào hệ thống và thực hiện thao tác tìm kiếm, booking phòng, thanh toán và xác nhận mail. Thì từ những thông tin như thế thì làm thế nào để chọn 1 cấu hình VPS cụ thể để có thể thông báo cho khách hàng cũng như cấp trên của mình.
Hay mọi người đã từng sử dụng tool gì có thể đưa ra thông số chi tiết thì gợi ý giúp mình với nha.
Cảm ơn mọi người!


(duy) #2

Đâu ra khách sạn nào mà khủng vậy bạn? 1000 khách cùng vào trong 1 giây và tiến hành book phòng thì 1 ngày chắc 86 400 000 phòng được book
Quy mô như thế thì xác định là mua máy chủ thật nhé bạn, VPS dành cho nhà nghỉ thui :joy:


(Quan Nguyen) #3

Hi @duy1313,
Cái này là mình lấy ví dụ thui quan trọng từ cái yc như thế ak thì nên chọn cái cấu hình như thế nào thôi?
Thanks!