Chạy Code trên vps ngày càng chậm


(Nguyễn Đức Chung) #1Bắt đầu chạy code là speed 0.9 , sau đó 10p nó xuống 0.3 , rồi nó cứ xuống dần về 0.1 và bị ngắt . Các anh giúp e giải quyết vấn đề này với ạ. Nguyên nhân và cách khắc phục


(Nguyễn Đức Chung) #2

XIn mọi người giúp đỡ


(Mai Bui) #3

Bạn cho đầy đủ thông tin đi. Ít quá ko ai hiểu.