Sửa plugin giống như hocvps.com


(MinkyT) #1

Tình hình là em muốn tùy biến cái plugin TOC+ cho giống như hocvps dưới đây nhưng lại không biết làm như thế nào ạ :

Thay vì như của em dưới đây ạ

Em cảm ơn ạ !