Cách chuyển từ https về lại http


(Thanh Nguyen Trung) #1

Mình có dùng Let’s Encrypt như bên Hocvps chỉ để đổi từ HTTP sang HTTPS
và đã thành công

Nhưng nay mình có việc nên chuyên lại HTTP

Mình dùng lệnh như hướng dẫn

Remove Let’s Encrypt

/opt/letsencrypt/certbot-auto delete

và remove rồi

Nhưng website vẫn chưa về http, mong Ad và các bạn hỗ trợ mình với

Thanks all


(duy) #2

Let’s Encrypt là để xin chứng chỉ, bồ thao tác ở đó là để có hay ko có chứng chỉ, còn http hay https thì cấu hình trong nginx


(Thanh Nguyen Trung) #3

Duy ơi , mình thay lại ở file .conf về mặc định như lúc cài mới hocvps đúng ko ?


(Việt Phương) #4

Về Nginx Conf ban đầu và thêm đoạn redirect HTTPS về HTTP
https://hocvps.com/cai-dat-lets-encrypt/comment-page-18/#comment-23339


(Thanh Nguyen Trung) #6

Thanks các bác, đã giải quyết xong