Cần convert từ .htaccess sang Nginx ruler


(davi) #1

Nhờ các bác chuyển giúp em .htaccess to Nginx giúp em với


RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(/$|.)
RewriteRule (.*) %{REQUEST_URI}/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule . index.php [L]
Cảm ơn mấy bác nhiều.