Không vào được các site cổng admin


(kindt) #1

Cho mình hỏi sau khi vài xong hocvps chỉ có mỗi website là vô được còn lại các site
HocVPS Script Admin:
File Manager:
phpMyAdmin:
Server Info:
PHP OPcache:
đều không truy cập được là bị gì ạ?
Nhờ mọi người giúp đỡ.


(Việt Phương) #2
  1. Domain và cổng HocVPs Admin của bạn là gì
  2. Bạn có sử dụng SSL cho domain không
  3. Bạn có sử dụng CF cho domain không
  4. Việc truy cập gặp thông báo gì?

(kindt) #3

Mình mới trỏ domain và cài hocvps chưa sử dụng SSL và CF. Cổng cổng admin là 6886. Chỉ báo không thể truy cập trang web này và lỗi ERR_CONNECTION_TIMED_OUT


(Việt Phương) #4

Bạn không cung cấp domain hay IP thì mình không giúp kiểm tra đc


(kindt) #5

à, mình tưởng bạn hỏi mình cấu hình cổng admin là gì có bị trùng cổng không nên mới chỉ cung cấp cổng.
Địa chỉ ip và cổng admin của mình là : http://103.95.196.90:6886.
Nhờ bạn check giúp với! Thanks.


(Việt Phương) #6

https://ping.eu/port-chk/ Check thì cổng 6886 đang đóng. Bạn dùng VPS nhà cung cấp nào?
Nếu GG Cloud thì đã mở port thủ công chưa?


(kindt) #7

ừ nhỉ, mình check trong shell là như bên dưới:
[root@localhost ~]# lsof -i | grep 6886
nginx 1124 root 9u IPv4 18117 0t0 TCP *:6886 (LISTEN)
nginx 1127 nginx 9u IPv4 18117 0t0 TCP *:6886 (LISTEN)
nginx 1129 nginx 9u IPv4 18117 0t0 TCP *:6886 (LISTEN)
Mình dùng của cloudzone.vn.


(Việt Phương) #8

nhà cung cấp này thì mình không rõ rồi. Bạn truy cập SSH qua 2222 có bình thường không?


(kindt) #9

Mình vừa nhờ bên nhà cung cấp support. Và đã vô được. Thank bạn nhiều nhé!


(Việt Phương) #10

Ok bạn. Vậy cloudzone.vn có tường lửa bên ngoài VPS ?


(kindt) #11

Đúng vậy bạn! :+1:
:grinning:


(Việt Phương) #12

Ok bạn noted. Thế bạn cần yêu cầu mở cả cổng 2222 SSH nữa nhé
Còn các cổng 80, 443, 22 chắc nhà cung cấp đã mở mặc định rồi