Cài HHVM cho apache centos 7


(Showa) #1

Mình đang định cài hhvm cho apache trong centos 7. Ai có tài liệu hướng dẫn ko nhỉ. Mình search mà thấy đa số cài trên ubuntu. Ko biết cài đặt trên centos 7 có tương tự ko. Thank mọi người


(Việt Phương) #2

Mình thấy cài HHVM khá đơn giản


Còn đoạn config từ HHVM qua webserver như Apache/Nginx thì là thuộc mảng cấu hình rồi, không quá liên quan đến Ubuntu hay CentOS


(Showa) #3

Thank mod. Co’ giminh thu coi sao.