Hỏi về chuyển quyền cài đặt DNS của Domain z.com


(Duong) #1

Cho mình hỏi là hiện tại mình đang có nhiều domain mua tại z.com. Mình muốn chuyển quyền truy cập và chỉnh sửa DNS của 1 trong những domain của mình tới 1 người khác thì phải làm thế nào?


(Việt Phương) #2

Không nhầm thì Z không có chức năng ý rồi. Bạn có thể làm như vậy trên Cloudflare
Trên CF, tài khoản A quản lý các domain A1, A2, A3…
thì có thể chia sẻ quyền quản lý domain A1 cho tài khoản B


(duy) #3

bạn có thể thay nameserver đó vào cặp nameserver mà người đó đang quản lý, người đó tạo 1 acc cloudflare chẳng hạn