File wp-config bị thay đổi thông tin


(Binh Nguyen) #1

Mình cài hocvps cũng lâu r , mấy hôm nay bị nhìu ip china nó mò mẫm…và điều j đến nó cũng đến file wp-config của mình bị đổi thông tin hết (mình để chmod 400) . Mình có download source về up lên VirusTotal quét thử thì k thấy j, dùng maldect quét cũng k thấy j, không hiểu sao cứ 1,2 ngày là nó bị đổi info trong wp-config hết . Ai cao nhân chỉ giúp vs ạ. Thanks


(duy) #2

có thể web dùng plugin hoặc theme lậu nên có gián điệp sẳn trong source web


(Binh Nguyen) #3

Moi xoa het plugin cai lai thu xem con bi nua k :frowning: