Nginx làm Reverse Proxy cho Apache


(Showa) #1

Mọi người cho mình hỏi, trên hocvps có hướng dẫn về nginx làm reverser proxy cho apache mình đã setup theo ok. Nhưng nếu mình có 2 vps. 1 vps chỉ cài apache, vps còn lại cài nginx làm reverse proxy cho vps 1 cài apache thì có được ko, nó có tác dụng tốt hơn cài nginx và apache chung ko. Mọi người hướng dẫn mình cách cài hoặc cho link tham khảo cách cài với ạ. Mình cảm ơn


(duy) #2

nếu có 2 server thì server nginx sẽ như 1 CDN server, nói chung là tốt hơn xài apache một mình
https://www.google.com.vn/search?q=nginx+as+cdn&rlz=1C1CHZL_viVN704VN704&oq=nginx+as+cdn&aqs=chrome..69i57j0l5.2595j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


(Showa) #3

Thank bạn <3 <3


(dao_tran) #4

được chứ, cấu hình cũng tương tự thôi, thay vì proxy_pass http://127.0.0.1/; thì giờ trở thành proxy_pass http://ip_sv_1.