Tạo proxy squid nhưng không dùng được


(dat) #1

mình có làm theo hướng dẫn của 1 blogger thuysys cách đây 1 tháng mình làm theo cách của bác đấy vẫn chạy ngon lành nhưng hôm nay mình cũng làm theo cách của bác ấy nhưng lại không dùng được và hiện kết quả như thế này e dùng CENTOS 7 64 bit nhé
yum -y update
yum install -y squid
systemctl enable squid
systemctl start squid
telnet localhost 3128 ( phần này hồi xưa mình chạy lệnh được nhưng lần này thì nó báo command not found )
yum install -y net-tools
netstat -ant
ifconfig
vi /etc/squid/squid.conf ( phần này mình chỉnh sửa deny truy cập thành allow) chứ không chỉnh gì nữa
systemctl restart squid


sau khi tạo proxy xong và kết nối thử

có cao nhân nào biết nó bị lỗi gì không ạ giúp e với


(duy) #2

kiêm tra port đó xem có open ko bạn ping.eu/port-chk/


(dat) #3

mình kiểm tra thì port 3128 mặc định open xanh nhưng connect lại không dùng được , và mình mở thử port 8080 hoặc 80 thử thì kiểm tra và reshet lại squid rồi kiểm tra thử trên trang của b đưa thì nó báo closed đỏ , k biết b rảnh k có thể teamviewer open port hoặc xem giúp mình bị gì không ạ mình gà mờ với cả cần proxy gấp nên thế :wink: