Thêm domain vào báo lỗi


(Xuan Vinh) #1

Nhap vao lua chon menu cua ban:1
/usr/bin/hocvps: line 19: /etc/hocvps/menu/liet-ke-domain: No such file or directory


(Việt Phương) #2

Nếu là bạn vừa cài HocVPs thì quá tình cài của bạn xảy ra lỗi rồi. Bạn reinstall lại VPS rồi cài đặt lại nhé
Nếu Vultr thì cần sửa DNS trước khi cài