Lỗi chown: invalid user: ‘nginx:nginx’


(Xuan Vinh) #1

nginx -t
ra thông báo: -bash: nginx: command not found
Lỗi này là bị gì vậy ạ


(duy) #2

hình như chưa cài nginx, bạn tìm vị trí của nginx đã cài xem


(Việt Phương) #3

Nếu là bạn vừa cài HocVPs thì quá tình cài của bạn xảy ra lỗi rồi. Bạn reinstall lại VPS rồi cài đặt lại nhé
Nếu Vultr thì cần sửa DNS trước khi cài