Sever không truy cập đc từ SSH và từ SFTP


(Duc Nguyen) #1

Như tiêu đề, sau một đêm thức dậy thì sever không truy cập được nữa. Mình vào zocterminal thử không được, vào sftp cũng không được luôn. Tuy nhiên mình vào bằng chức năng access console (mặc định của sever) thì lại được. Mong các bác biết lỗi này chỉ dùm ạ!
Sever mình dùng ở DigitalOcean ạ!


(Huyen Le) #2

Hi,

Nếu sử dụng script hocvps thì có thể IP bị add vào blacklist hay khóa 3 tiếng do truy cập sai password nhiều lần bởi fail2ban. Xem chi tiết ở đây :

https://hocvps.com/cai-dat-fail2ban-tren-centos/