Xin giúp đỡ! lỗi chuyển wordpress từ hosting sang vps lỗi https


(Huyen Le) #1

Mình đang chuyển source wordpress từ Hosting share đang chạy https sang vps sử dụng hocvps.

Mình đã backup và copy source vào file config sửa lại database phù hợp và vào file conf để trỏ về https nhưng không được toàn bị lỗi kết nối không rõ nguyên nhân. Mong mọi người chỉ giúp.

File conf đã chỉnh sửa của mình.

server {
listen 80;

server_name abc.com.vn;
rewrite ^(.*) https://www.abc.com.vn$1 permanent;

}
Mong chỉ giúp, cám ơn nhiều.


(Việt Phương) #2
  1. IP là 149.28.144.239 đúng không? Hiện Find Not Found thì bạn kiểm tra lại source code
  2. Lúc chuyển source xong bạn chạy hocvps menu 14 ) Phân Quyền Webserver chưa?
  3. Nginx Conf của domain trên HocVPS bạn cài SSL chưa:? Phần bạn post chỉ là 1 đoạn nên bạn post full đi

(duy) #3

pm skype mình nếu cần support trực tiếp