Làm sao để ẩn cơ sở dự liệu ban đầu tròn phpmyadmin


(Phạm Viết Nghĩa) #1

Em đang sử dụng HocVPS, nhưng mà ko biết file config để ẩn các cơ sở dữ liệu ban đầu đi được ạ!


(Việt Phương) #2

Nó là MySQL thôi. Bạn dùng tài khoản nào thì nhìn thấy database đó.
Tài khoản root hay admin thì có full quyền nên nhìn thấy database đó
Bạn không muốn nhìn thấy thì bạn gỡ quyền của tài khoản dành cho database đó đi