Cần giúp đỡ lỗi trắng trang web


(Nam Nguyen) #1

Mình đang sử dụng theme newspaper dùng vps cài hocvps. Trong google webmaster tool báo lỗi này.
Xin chỉ cách 301 redirect url về homepage hoặc có cách nào khắc phục ko ạ
cám ơn mọi người !


(duy) #2

nó báo lỗi 500 bạn thử bật show lỗi trong php.ini xem nó báo lỗi gì