Lỗi IP VPS vultr không keét nối được


(vu) #1

Mình tạo VPS và cài hocvps script như bình thường
Kết quả báo cài đặt thành công nhưng vào IP thì bị lỗi bên dưới
Vào http://ip:port vẫn báo lỗi kết nối
không biết mình làm sai gì không


(Việt Phương) #2

Nếu bạn vừa cài đặt xong thì mình nghĩ quá trình cài đặt đã xảy ra lỗi
Bạn nên reinstall VPs và cài đặt lại từ đầu


(vu) #3

hôm qua giờ mình đã cài không dưới chục con khác nhau và lỗi tương tự nhau


(Việt Phương) #4

Bạn reinstall VPS rồi gửi qua support@hocvps.com mình cài xem


(vu) #5

Mình gởi rồi, có gì bạn check email nhé


(Việt Phương) #6

Bạn fix theo hướng dẫn này rồi cài đặt HocVPS nhé
https://hocvps.com/cau-hoi/cach-xu-ly-loi-couldnt-resolve-host-mirrorlist-centos-org/


(vu) #7

fix thành công theo bài hướng dẫn https://hocvps.com/cau-hoi/cach-xu-ly-loi-couldnt-resolve-host-mirrorlist-centos-org/