Hỏi: Hiển thị ảnh thumbnails ngoài trang chủ


(Binh Nguyen) #1

Cho mình hỏi câu ngoài lề chúc ạ .


Mình muốn ảnh thumbnails full hết không bị crop nhiw ảnh trên…ai bít giúp mình với ạ. Cám ơn!


(Binh Nguyen) #2

Up…date