HugeDomains.Com là ai mà sở hữu nhiều tên miền thế?


(Tùng Bin) #1

Không biết thế nào nhưng mấy cái tên miên mình search là chưa có người đăng ký, nhưng truy cập lại vào cái thằng hugedomains.com. Mình tính mua cái domain .com trên namecheap.com nhưng truy cập lại ra thằng hugedomains.com này, thế có mua được không hả mọi người?


(Tran Duc - skype : ducapps) #2

Nó là nhà buôn tên miền bạn nhé


(Phạm Quốc Anh) #3

Nhưng nó đứng ra làm trung gian ở giữa hay chính nó mua vậy bác nhỉ?