Lỗi writing permissions on WP Rocket


(Binh Nguyen) #1

Mới chuyển từ host qua vps cài đặt xong hết nó báo lỗi như sao:
WP Rocket: Be careful, you don't have writing permissions on WP Rocket domain configuration folder (wp-content/wp-rocket-config). To make WP Rocket work properly, please CHMOD 755 or 775 or 777 this folder. When the problem is solved, thank you to save the WP Rocket options to generate the configuration file.

WP Rocket: Be careful, you don't have writing permissions on WP Rocket cache folder (wp-content/cache/wp-rocket). For WP Rocket works properly, please CHMOD 755 or 775 or 777 this folder.

WP Rocket: Be careful, you don't have writing permissions on WP Rocket minified cache folder (wp-content/cache/min). To make WP Rocket work properly, please CHMOD 755 or 775 or 777 this folder.

Lúc chưa chuyển qua VPS thì nó vẫn bình thường, mình có chmod đúng như trên mà vẫn k được ai giúp với


(duy) #2

bạn phải phân quyền đúng cho user với thư mục chứa web, pm skype mình check nếu không được

ls -lah /home/*/public_html


(Việt Phương) #3
  1. Bạn đã chown user của webserver cho source code chưa
  2. Bạn đã chmod thì đã restart php sau đó chưa?

(Binh Nguyen) #4

Cám ơn mn mình đã fix xong


(Việt Phương) #5

Lỗi bên chown hay chmod hay chưa restart thế bạn :smiley:


(Binh Nguyen) #6

Sáng mình chmod lại toàn bộ hết lun á, sẵn tiện cho mình hỏi ip vó của ovh nó bị thằng viettel chặn thì làm sao bạn? Mỗi lần truy cập dùng vpn chậm quá


(ducphuli) #7

cái này thay đổi lại đường dẫn trong file cũ của nó là ok mà